Temperatūra Jēkabpilī -°;
Trauksmes celšana

Trauksmes celšana

Trauksmes celšanas likums, nosaka ikvienam tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.

Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli.

Trauksmes cēlējs — fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas.

Trauksmes cēlējs informāciju par iespējamu pārkāpumu (turpmāk - iesniegums) iesniedz, ievērojot Iesniegumu likuma 3.pantu un norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums, vai aizpildot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu (pieejams: www.trauksmescelejs.lv).

Trauksmes cēlējs var iesniegt iesniegumu, izmantojot Sabiedrībā izveidoto sistēmu:

  1. personīgi Atbildīgai personai/Kontaktpersonai slēgtā aploksnē ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  2. nosūtot Atbildīgai personai/ Kontaktpersonai uz elektronisko pasta adresi trauksme@jekabpilssiltums.lv, ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”;
  3. ievietojot to ziņošanas pastkastē, kura izvietota Sabiedrības juridiskajā adresē: Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, ar norādi “Trauksmes cēlēja ziņojums”.
  4. iesniedz elektroniski bez droša elektroniskā paraksta valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv, ja ziņojumu iesniedz un personas identitāti pārbauda, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas portālā un tīmekļvietnē.

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Trauksmes cēlēju kontaktpersona Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”:

Juriste
Edīte Zalaka-Rižika
E-pasts: trauksme@jekabpilssiltums.lv
Tālrunis: 65220714

Vairāk par trauksmes celšanu uzzini www.trauksmescelejs.lv