Temperatūra Jēkabpilī -°;
Vakances

Vakances

7233 11 Traktortehnikas vadītājs (enerģētikas jomā)  1 vakance

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums”, reģistrācijas Nr.40003007778, juridiskā adrese Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV 5201, aicina darbā uz nenoteiktu laiku traktortehnikas vadītāju (enerģētikas jomā).

Darba laiks – summētais darba laiks  

Darba vieta: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jēkabpils siltums” struktūrvienībās.

Galvenie pienākumi:

1) vadīt un apkalpot traktortehniku;

2) ievērot traktortehnikas ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus;

3) pieņemt cietā kurināmā kravas un vest to uzskaiti;

4) ņemt kurināmā paraugus šķeldas mitruma kontrolei.

Prasības amata pretendentiem/pretendentēm:

  1. profesionālā vidējā izglītība;
  2. vismaz 1 gada pieredze traktortehnikas vadītāja amatā;
  3. A2 valsts valodas prasmes pakāpe;
  4. traktortehnikas vadītāja apliecība.

Nepieciešamās kompetences:

1) zināt darbā izmantojamo iekārtu un mašīnu darbības principus, ekspluatācijas, kontroles un apkopes noteikumus, savstarpēji saistīto darba procesu izpildes secību, to racionālu organizāciju, darba režīmus, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, darba tiesisko attiecību normas, profesionālās ētikas pamatprincipus un uzvedības normas;

 2) prast izmantot praksē teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, izmantot informācijas tehnoloģijas, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas.

Iesniedzamie dokumenti:

1) Pieteikums;

2) CV (dzīves apraksts);

3) izglītību apliecinoši dokumenti.

Pretendentiem uz vakanto amata vietu parakstīts Pieteikums, CV (dzīves apraksts) un izglītību apliecinoši dokumenti jāiesniedz  Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils siltums", Nameja iela 4A, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 vai sūtot elektroniski uz e-pastu: jekabpilssiltums@jekabpilssiltums.lv.

Pretendentu pieteikšanās termiņš – 20.09.2022.

Darba uzsākšanas datums – 03.10.2022.

Piedāvājam:

  1. stundas tarifa likme EUR 6.70 (bruto);
  2. sociālās garantijas;
  3. iespēja pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas.

Kontaktinformācija:

Tālrunis 65233100; 65220715.