Temperatūra Jēkabpilī -°;
PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM- DABASGĀZES PIEGĀDE

PAZIŅOJUMS PAR TIRGUS IZPĒTES REZULTĀTIEM- DABASGĀZES PIEGĀDE

SIA “Jēkabpils Siltums” veica tirgus izpēti “Dabasgāzes piegāde SIA “Jēkabpils siltums” katlu mājām, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā” (Identifikācijas Nr. JS/2022/5). Noteiktajā iesniegšanas termiņā (no 05.09.2022. līdz 12.09.2022. plkst. 17:00) tika iesniegti četri piedāvājumi.
Par saimnieciski izdevīgāko, ar piedāvājuma zemāko cenu, tika atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas tirgus izpētē uzvarējušam pretendentam AS “Latvijas Gāze”, reģistrācijas numurs 40003000642.