Temperatūra Jēkabpilī -°;
 Īstenos projektu siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai

Īstenos projektu siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanai

14.08.2018. SIA “Jēkabpils siltums” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu. Projekta līguma Nr.4.3.1.0/18/A/011, nosaukums “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”.

Projekta mērķis ir uzlabot Jēkabpils pilsētas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī.

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Jēkabpils, Tvaika ielas rajona siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukciju, kas ietver - aizstāt esošās virszemes trases un pazemes siltumtrases dzelzsbetonu kanālos ar bezkanāla izpildījumā izbūvētām pazemes trasēm ar 2. sērijas rūpnieciski izolētām siltumtīklu caurulēm. Šī projekta rezultātā Jēkabpils iegūs 1471 m rekonstruēto siltumtrašu, no kurām 798 m tiks izbūvētas pa esošo vietu un 673 m pa jauno vietu, iznesot siltumtīklus no privātiem zemesgabaliem un aizvietojot vecos posmus.

Projekta mērķa sasniegšana sniegs šādus ieguvumus (rezultātus):

  •  paaugstināta siltumenerģijas sadales un pārvades efektivitāte;
  • siltuma tarifa nepaaugstināšana;
  • siltumtrases avāriju skaita samazināšana, novēršot apkures pakalpojuma darbības pārtraukumus;
  • tiks samazināts virszemes siltumtrašu izolācijas bojājumu risks;
  • uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību;
  • samazināsies nepieciešamās saražojamās siltumenerģijas daudzums un attiecīgi arī kurināmā un elektroenerģijas patēriņš, kas radīs pozitīvu ietekmi uz vidi.

Projekta ietvaros tiks veikts būvdarbu un būvuzraudzības iepirkums. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 1 489 133,55 EUR, no kurām ES fondu līdzfinansējums veido 595 653,42 EUR.

Projekta ilgums ir 24 mēneši, tas ir līdz 14.08.2020.

Publicēts: 14.08.2018.