Temperatūra Jēkabpilī -°;
Aktualitātes projektā “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”

Aktualitātes projektā “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”

http://www.talsunamsaimnieks.lv/wp-content/uploads/2018/07/image001.png

 

17.08.2020. tika pabeigta maģistrālo siltumtīklu pārbūve Tvaika ielas rajonā, aizstājot esošās virszemes trases un pazemes siltumtrases dzelzsbetonu kanālos ar bezkanāla izpildījumā izbūvētām pazemes trasēm ar 2. sērijas rūpnieciski izolētām siltumtīklu caurulēm.

Maģistrālo siltumtīklu pārbūve tika veikta ar ES Kohēzijas fonda atbalstu īstenojot projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” Nr.4.3.1.0/18/A/011. Projekta ietvaros tika rekonstruēti siltumtīkli 1378 metru garumā.

Būvdarbus laika periodā no 15.11.2019. līdz 18.08.2020. veica SIA “Hektors” par kopējo iepirkuma līguma summu 1 433 033,95 EUR bez PVN.

Projekta mērķis ir uzlabot Jēkabpils pilsētas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī.

Projekta mērķa sasniegšana dod šādus ieguvumus (rezultātus):

– paaugstināta siltumenerģijas sadales un pārvades efektivitāte;

– siltuma tarifa nepaaugstināšana;

– siltumtrases avāriju skaita samazināšana, novēršot apkures pakalpojuma darbības pārtraukumus;

– tiks samazināts virszemes siltumtrašu izolācijas bojājumu risks;

– uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību;

– samazināsies nepieciešamās saražojamās siltumenerģijas daudzums un attiecīgi arī kurināmā un elektroenerģijas patēriņš, kas radīs pozitīvu ietekmi uz vidi.

 

Publicēts: 07.09.2020.