Temperatūra Jēkabpilī -°;
Aktualitātes projektā

Aktualitātes projektā " Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā"

14.08.2018. SIA “Jēkabpils siltums” ar ES Kohēzijas fonda atbalstu uzsāka īstenot projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” Nr.4.3.1.0/18/A/011. 

Projekta ietvaros iepirkumā izraudzītais piegādātājs SIA “Hektors” no 15.11.2019. līdz 18.08.2020. veiks siltumtīklu rekonstrukciju Tvaika ielas rajonā, aizstājot esošās virszemes trases un pazemes siltumtrases dzelzsbetonu kanālos ar bezkanāla izpildījumā izbūvētām pazemes trasēm ar 2. sērijas rūpnieciski izolētām siltumtīklu caurulēm. Projekts paredz, ka Jēkabpilī tiks rekonstruētas siltumtrases vairāk nekā 1 kilometra garumā, daļa siltumtrases tiks izbūvēta pa esošo vietu un daļa pa jaunu maršrutu. 

Sākoties siltākam laikam un maijā beidzoties apkures sezonai, būvdarbi turpināsies straujāk. Līdz šim paveikti darbi vairāk nekā 50% apmērā no plānotā darbu apjoma. 

Publicēts: 05.03.2020.