Temperatūra Jēkabpilī -°;
Ir uzsākti būvdarbi projektā “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” 

Ir uzsākti būvdarbi projektā “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” 

26.06.2019. SIA “Jēkabpils siltums” un SIA “Hektors” iepirkuma procedūras “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” (identifikācijas Nr. JS/2019/01/KF) rezultātā noslēdza līgumupar būvdarbu veikšanu objektā “Maģistrālo siltumtrašu pārbūve, Tvaika un Bebru iela”. Kopējā iepirkuma līguma summa ir 1 433 033,95 EUR bez PVN. Visus būvdarbus projektā plānots pabeigt līdz 2020.gada apkures sezonas sākumam.

16.07.2019. no Jēkabpils pilsētas būvvaldes būvatļaujā tika saņemta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi un līdz 01.09.2019. bija izpildīti darbi jau aptuveni 10% apmērā no kopējās līguma summas.

Jāatgādina, ka iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”, id. Nr.4.3.1.0/18/A/011.

Publicēts: 05.09.2019.