Temperatūra Jēkabpilī -°;
Projekts

Projekts "Siltumtrašu rekonstrukcija Celtnieku ielas rajonā, Jēkabpilī"

 

Projekta nosaukums

Siltumtīklu rekonstrukcija Jēkabpilī, Celtnieku ielas rajonā

Identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1./12/04/008
Finansējuma avots Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
SIA "Jēkabpils siltums" 
Projekta finansējums Kopējās izmaksas 342 442 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 96 980 EUR
SIA "Jēkabpils siltums" 245 462 EUR
Rezultāts

Projektā četrcauruļu siltumtrases, kas izvietotas dzelzsbetona kanālos,  tika nomainītas pret rūpnieciski izolētām divcauruļu siltumtrasēm, kas vienlaicīgi spēj nodrošināt gan kvalitatīvu apkuri ēkās, gan karsto ūdeni.
Īstenojot projektu, samazinājās siltuma zudumi trasēs, kā arī samazinājās avāriju risks trasēs un tās ir drošas ekspluatācijā.kas Patērētājuiem uzņēmums apkures sezonā var nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu siltumenerģijas piegādi.
Celtnieku ielas mikrorajonā  siltumtrases tika nomainītas 1362 metru garumā.  
Būvdarbus veica SIA " Hektors".

Realizācijas laiks 2014.gads