Temperatūra Jēkabpilī -°;
Projekts

Projekts " Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija Jaunā, Zemgales un Viesītes ielās, Jēkabpilī"

 

Projekta nosaukums Maģistrālo siltumtrašu rekonstrukcija Jaunā, Zemgales un Viesītes ielās, Jēkabpilī 
Identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1./11/03/010
Finansējuma avots Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
SIA "Jēkabpils siltums" 
Projekta finansējums Kopējās izmaksas 1 521 890 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 481 818 EUR
SIA "Jēkabpils siltums" 1 040 072 EUR
Rezultāts

Samazināti siltumenerģijas zudumi pārvades sistēmās, novērstas siltumnesēja noplūdes siltumtīklos, samazinātas ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksas, kā arī uzlaboti siltumapgādes sistēmas hidrauliskie rādītāji, nomainot avārijas stāvoklī esošos cauruļvadus dzelzsbetona kanālos ar rūpnieciski izolētām bezkanāla siltumtrasēm 1788 metru garumā.
Plānotais siltumenerģijas zudumu samazinājums 3914 MWh/gadā. Droša un bezavāriju 1788 metru gara  siltumtrases posma ekspluatācija. 
Projekta laikā nomainīta noslēgarmatūru trases atzaros, kas atvieglo trases apkalpošanu un ekspluatāciju. Projekta gaitā tika nomainītas trases Viesītes ielā, tajā skaitā līdz Zemgales ielai, šķērsojot Zemgales ielu pa Jauno ielu līdz Neretas ielai, un šķērsojot Neretas un Brīvības ielas apli. Neliels trases posms nomainīts līdz Bebru ielai, kur trase iziet virszemē. Nomainīts trases posms pa Zemgales ielu uz Brīvības ielu virzienā gar Jēkabpils Romas Katoļu baznīcu.
Darbus veica būvnieku apvienība, konsorcijs SIA “Jēkabpils PMK” un “Hektors”.

Realizācijas laiks 2013./2014.gads