Temperatūra Jēkabpilī -°;
Projekts ‘’Jēkabpils siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošana

Projekts ‘’Jēkabpils siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošana"

 

Projekta nosaukums ‘’Jēkabpils siltumapgādes sistēmas efektivitātes uzlabošana"
Identifikācijas Nr. PCS/3.5.2.1.1./14/06/047
Finansējuma avots Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
Projekta finansējums Kopējās izmaksas 697846,21 EUR
Rezultāts Izbūvēti 1983 m siltumtrašu, kā rezultātā centralizētās siltumapgādes sistēmā samazinās siltumenerģijas zudumi par 1962 MWh/gadā un samazinās kurināmā patēriņš siltumenerģijas ražošanai.
Realizācijas laiks 2014./2015.gads