Temperatūra Jēkabpilī -°;
Sākts siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā

Sākts siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšanas projekts Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā

14.08.2018. SIA “Jēkabpils siltums” ir parakstījis līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projektaNr.4.3.1.0/18/A/011 “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”īstenošanu.

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Jēkabpils, Tvaika ielas rajona siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukciju, kas ietver - aizstāt esošās virszemes trases un pazemes siltumtrases dzelzsbetonu kanālos ar bezkanāla izpildījumā izbūvētām pazemes trasēm ar 2. sērijas rūpnieciski izolētām siltumtīklu caurulēm. Šī projekta rezultātā Jēkabpils iegūst 1471 m rekonstruēto siltumtrašu, no kurām 798 m tiks izbūvētas pa esošo vietu un 673 m pa jaunu vietu, iznesot siltumtīklus no privātiem zemesgabaliem un aizvietojot vecos posmus.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas sastāda EUR 1 489 133,55 EUR, no kurām ES fondu līdzfinansējums veido40% jeb 595 653,42 EUR.

Šobrīd SIA “Jēkabpils siltums”veic sagatavošanās darbu pie iepirkuma procedūras rīkošanas minētajam projektam. Projekta ietvaros tiks veikts būvdarbu un būvuzraudzības iepirkums. Iepirkumu veikšanai nepieciešams izstrādāt iepirkuma procedūras dokumentus un saskaņot iepirkumu veikšanu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. 

Publicēts: 14.11.2018.