Temperatūra Jēkabpilī -°;
Projekts “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā

Projekts “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā"

 

Projekta nosaukums “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”.  
Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/011  

Finansējuma avots    Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
                                          SIA “Jēkabpils siltums”

 
Projekta finansējums  Projekta kopējās izmaksas sastāda 1 489 133,55 EUR,
                                            no kurām ES fondu līdzfinansējums  595 653,42 EUR.
 
Rezultāts   Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Jēkabpils, Tvaika ielas rajona siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukciju, kas ietver - aizstāt esošās virszemes trases un pazemes siltumtrases dzelzsbetonu kanālos ar bezkanāla izpildījumā izbūvētām pazemes trasēm ar 2. sērijas rūpnieciski izolētām siltumtīklu caurulēm. Šī projekta rezultātā Jēkabpils iegūs 1471 m rekonstruēto siltumtrašu, no kurām 798 m tiks izbūvētas pa esošo vietu un 673 m pa jauno vietu, iznesot siltumtīklus no privātiem zemesgabaliem un aizvietojot vecos posmus.
 

Projekta rezultāti: paaugstināta siltumenerģijas sadales un pārvades efektivitāte; siltuma tarifa nepaaugstināšana; siltumtrases avāriju skaita samazināšana, novēršot apkures pakalpojuma darbības pārtraukumus; tiks samazināts virszemes siltumtrašu izolācijas bojājumu risks;  uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību; samazināsies nepieciešamās saražojamās siltumenerģijas daudzums un attiecīgi arī kurināmā un elektroenerģijas patēriņš, kas radīs pozitīvu ietekmi uz vidi.

Būvdarbu veicējs: SIA ‘’Hektors’’.

 
Realizācijas laiks  2018.-2020.gads