Temperatūra Jēkabpilī -°;
SIA “Jēkabpils siltums” ir izraudzījusies būvdarbu veicēju

SIA “Jēkabpils siltums” ir izraudzījusies būvdarbu veicēju

9.03.2019. SIA “Jēkabpils siltums” izsludināja iepirkuma procedūru “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” (identifikācijas Nr. JS/2019/01/KF).

Iepirkuma komisija 19.06.2019. pieņēma lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt SIA “Hektors”, reģ. Nr. 45403001668, ar piedāvāto līgumcenu 1 433 033,95 EUR bez PVN.

Iepirkums tiek veikts ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstu realizējot projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”, id. Nr.4.3.1.0/18/A/011.

Tuvākajās dienāsSIA “Jēkabpils siltums” plāno ar SIA “Hektors”noslēgt iepirkuma līgumu.Visus būvdarbus projektā plānots pabeigt līdz 2020.gada apkures sezonas sākumam.

Projekta ietvaros tiks veikta siltumtīklu rekonstrukcija Tvaika ielas rajonā, aizstājot esošās virszemes trases un pazemes siltumtrases dzelzsbetonu kanālos ar bezkanāla izpildījumā izbūvētām pazemes trasēm ar 2. sērijas rūpnieciski izolētām siltumtīklu caurulēm. 

Publicēts: 20.06.2019.