Temperatūra Jēkabpilī -°;
SIA “Jēkabpils siltums” izsludina iepirkuma procedūru “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” 

SIA “Jēkabpils siltums” izsludina iepirkuma procedūru “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” 

29.03.2019. SIA “Jēkabpils siltums” ir izsludinājusi iepirkuma procedūru “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” (identifikācijas Nr. JS/2019/01/KF).

Iepirkums tiek veikts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē”ietvaros realizējot projektu “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”, id. Nr.4.3.1.0/18/A/011.

Paziņojums par iepirkuma procedūru un pārējie iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti SIA “Jēkabpils siltums” tīmekļvietnē http://jekabpils-siltums.lv/lv/iepirkumi-63991.

Kandidātu pieteikumi iepirkuma procedūras 1. posmam jāiesniedz līdz 29.04.2019. Iepirkuma paredzamā līgumcena ir 1 450 000,00 EUR bez PVN. 

Publicēts: 29.03.2019.