Temperatūra Jēkabpilī -°;
Projekts

Projekts " Siltumtīklu rekonstrukcija no Vienības ielas līdz Viestura ielai un Brīvības ielas līdz Jaunai ielai, Jēkabpilī"

Projekta nosaukums Siltumtīklu rekonstrukcija no Vienības ielas līdz Viestura ielai un Brīvības ielas līdz Jaunai ielai, Jēkabpilī
Identifikācijas Nr.  
Finansējuma avots

Eiropas Savienības Kohēzijas fonds
SIA "Jēkabpils siltums"

Projekta finansējums

Kopējās izmaksas 697 846 EUR
Kohēzijas fonda līdzfinansējums 253 020 EUR
SIA " Jēkabpils siltums" finansējums 444 826 EUR

Rezultāts

Darbi tika veikti divos posmos Projektā sākotnēji tika demontētas vecās virszemes caurules no Kena parka, t.i. Vienības ielas līdz Viestura ielai.
Projektā otrs trases posms tika rekonstruēts, sākot no A. Žilinska Jēkabpils Mūzikas skolas ēkas Brīvības ielā, turpinājās šķērsojot Jēkaba ielu, paralēli Brīvības ielai un Zaļajai ielai, šķērsoja Pasta ielu un tālāk paralēli Zaļajai ielai trase tika mainīta līdz posmam Jaunajā ielā.
Projektā veikta virszemes siltumtrases posma 726 metru garumā no Vienības ielas līdz Viestura ielai nomaiņa ar rūpnieciski izolētām bezkanāla siltumtrasēm.
Veikta ārējo siltumtīklu rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Jaunai ielai - esošās siltumtrases caurules, kas izvietotas dzelzsbetona kanālos, nomainot ar rūpnieciski izolētām bezkanālu siltumtrasēm 1257 metru garumā.
Plānotais siltumenerģijas zudumu samazinājums ir 1962 MWh/gadā. Droša un bezavāriju 1983 metru gara siltumtrases posma ekspluatācija. 

Realizācijas laiks 2015