Temperatūra Jēkabpilī -°;
Veiksmīgi turpinās projekta“Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” īstenošana 

Veiksmīgi turpinās projekta“Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā” īstenošana 

 

Projekta nosaukums  
Identifikācijas Nr. Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/18/A/011  
Finansējuma avots  
Projekta finansējums  
Rezultāts  
Realizācijas laiks  

 

15.11.2019. SIA “Jēkabpils siltums” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja Līguma Nr.4.3.1.0/18/A/011 grozījumus Nr.2, ar kuriem cita starpā tiek pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 13.11.2020., kas vērtējams pozitīvi, jo dos SIA “Jēkabpils siltums” vairāk laika projekta īstenošanai. Taču tas būtiski neietekmēs būvdarbu pabeigšanas termiņu un darbus vēl joprojām paredzēts pilnībā pabeigt līdz 2020.gada apkures sezonas sākumam.

Būvdarbus objektā veic SIA “Hektors”, kas līdz 01.12.2019. bija izpildījusi darbusvairāk nekā 50% no kopējās līguma summas.

Jāatgādina, ka projekta īstenošana tika uzsākta 14.08.2018., kad SIA “Jēkabpils siltums” un Centrālā finanšu un līgumu aģentūra parakstīja līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta Nr.4.3.1.0/18/A/011īstenošanu. 

Projekts paredz, ka Jēkabpilī rekonstruēt siltumtrases ar kopējo garumu 1471 m, no kuriem 798 m tiks izbūvēti pa esošo vietu un 673 m pa jauno vietu, iznesot siltumtīklus no privātiem zemesgabaliem un aizvietojot vecos posmus. 

 

Publicēts: 05.12.2019.